Uslovi korišćenja

Sadržaj internet stranice

Sajt i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su osnivača i vlasnika Otkucaja Grada i/ili povezanih lica, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije.

Pravila korišćenja

Svi posetioci i korisnici sajta imaju pravo besplatnog korišćenja sadržaja ukoliko ne krše pravila korišćenja. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Otkucaji Grada se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Otkucaji Grada ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Nijedan deo web sajta ne sme se koristiti u nezakonite svrhe. Nije dozvoljeno vršiti izmene, reprodukciji i/ili reverzibilni inženjering delova internet sajta ili internet sajta u celosti. Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Otkucaji Grada nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Politika privatnosti

Svi Vaši lični podaci koje nam dostavite putem website-a ili email-a (ime, prezime, adresa, br. telefona, e-mail adresa) biće skladišteni na našem serveru i upotrebljeni u skladu sa zaštitom ličnih podataka. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, administratori ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Promena uslova korišćenja

Otkucaji Grada može bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem izjave na ovoj stranici. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporuka periodično posetiti ovu stranu i informisati se o mogućim izmenama ili najavama istih.

Slike lokacija i dešavanja

Slike su vlasništvo njihovih autora i/ili vlasnika i Otkucaji Grada nije odgovoran za sadržaj koji se na njima nalazi. Slike su pribavljene putem automatske pretrage, manuelne pretrage i sugestijama korisnika. U slučaju bilo kakve primedbe na sadržaj slike, obavestite nas i slika će biti izbrisana sa servera i svih Otkucaji Grada komunikacionih kanala.

Zakon i njegova primena

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.