Promocija događaja - model 3

Promocija na Mapi (naslovnoj strani) u vidu vidljivo obeleženog lokaliteta, kao i u donjem delu stranice sa grafičkim logoom koji direktno upućuju korisnike na web stranu promovisanog Događaja.

Promocija na web strani Najpopularnije/Featured/Događaji.

Promocija u Događaji sekciji u odgovarajućoj kategoriji portala i aplikacije podrazumeva postavljanje relevantnih informacija i grafičkih elemenata u određenu kategoriju.

Informacije podrazumevaju: naziv lokaliteta, adresu, radno vreme, logo, linkove ka društvenim mrežama, e-mail adresu, broj telefona, kao i postavljanje posebne web strane sa detaljnim opisom i relevantnim fotografijama za odgovarajući vremenski period.

Cenovnik:

800 RSD po danu uoči termina događaja

600 RSD po danu za više od 5 dana uoči događaja