Promocija događaja - model 1

Promocija u Događaji sekciji u odgovarajućoj kategoriji portala i aplikacije podrazumeva postavljanje relevantnih informacija i grafičkih elemenata u određenu kategoriju.

Informacije podrazumevaju: naziv lokaliteta, adresu, radno vreme, logo, linkove ka društvenim mrežama, e-mail adresu, broj telefona, kao i postavljanje posebne web strane sa detaljnim opisom i relevantnim fotografijama za odgovarajući vremenski period.

Cenovnik:

350 RSD po danu uoči termina događaja

200 RSD po danu za više od 5 dana uoči događaja