Restoran Zlatni Stek

Address: Vardarska 30, Vračar, Beograd
Phone: 011/308-7030
Categories: Restaurants
Popularity:
Working hours:
Monday08:00 - 22:00
Tuesday08:00 - 22:00
Wednesday08:00 - 22:00
Thursday08:00 - 22:00
Friday08:00 - 22:00
Saturday08:00 - 22:00