Savski Ekspres

Address: Hercegovačka 4, Savski Venac, Beograd
Phone: 011/218-1212
Categories: Restaurants
Popularity:
Working hours:
Monday08:00 - 22:00
Tuesday08:00 - 22:00
Wednesday08:00 - 22:00
Thursday08:00 - 22:00
Friday08:00 - 22:00
Saturday08:00 - 22:00